Keutamaan Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua

Orang tua merupakan sosok seseorang yang telah melahirkan menjaga dan mengasihi kita. Kasih sayang mereka tidaklah akan pernah mati sampai kapanpun. Kita sangat dianjurkan untuk menghormati menyayangi dan berbuat baik kepada mereka.

keutamaan berbuat baik kepada orang tua

Banyak sekali nash dari Al Quran maupun Al Hadis tentang anjuran untuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya.

Allah ta’ala berfirman,

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” (QS. Al-Isra: 23-24)

Allah ta’ala juga berfirman,

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa.......” (QS. An-Nisaa: 36)

Sungguh sangat besar keutamaan berbuat baik kepada orang tua. Sampai-sampai Allah ta’ala dalam ayat tersebut memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah dan mengesakan-Nya, dan menjadikan perintah berbuat baik kepada orang tua bersama dengan perintah bertauhid kepada-Nya.
Keutamaan berbuat baik kepada orang tua.

Pertama Merupakan tiga amalan yang paling utama

Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata,

“Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘wahai rasul amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, ‘Sholat tepat pada waktunya’ aku bertanya, lalu apalagi? Beliau menjawab, ‘berbakti kepada kedua orang tua’ aku bertanya lagi, lalu apalagi? Beliau menjawab ‘berjihad dijalan Allah.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua Menjadi penyebab mendapatkan keridhaan Allah

Dari Abdullah bin Amr ra, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan orang tua.”(HR. Tirmidzi)

Ketiga Merupakan penyebab tambahnya umur dan tambahnya rezeki

Anas bin Malik ra bahwasanya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

”Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturrahmi”. (HR. Ahmad)

Keempat Penyebab masuk surga dari pintu yang paling mulia.

Dari Abu Ad-Darda’ ra, ia berkata,

“Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “(Berbakti kepada) kedua orang tua adalah (penyebab masuk ke) pintu surga yang yang paling tengah, jika kamu ingin, abaikanlah pintu itu (dengan durhaka kepada mereka).” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Kelima Sebab anak-anak kita berbakti kepada kita

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“jagalah diri kalian dari istri-istri orang lain, niscahya istrimu akan menjaga dirinya dari orang lain, dan berbuat berbaktilah kepada kedua orang tua, niscahya anak-anakmu kelak akan berbakti kepadamu.” (HR. Al-Hakim)

Sungguh luarbiasa kedudukan orang tua disisi Allah subhanahu wa ta’ala . Berbuat baik kepada mereka juga merupakan suatu ibadah yang paling mulia dan yang paling utama, dan mempunyai banyak sekali keutamaan.

Semoga bermanfaat.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Keutamaan Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua"

Post a Comment