Dekat Dengan Allah Tetapi Masuk Neraka

Neraka merupakan tempat yang disediakan oleh Allah SWT, sebagai balasan perbuatan manusia semasa hidup di dunia dan untuk melebur semua dosa manusia.tetapi golongan yang paling pertama masuk neraka adalah mereka yang dalam hidupnya mereka selalu berbuat baik dan beramal sholeh.

Kenapa demikian?

1. Orang-orang Soleh

Mungkin terasa aneh, bagaimana tidak orang yang selalu beramal shaleh selalu mengingat Allah, ternyata golongan inilah yang paling cepat masuk kedalam neraka disebabkan amal kebaikan dan amal sholeh yang mereka lakukan semata-mata hanya ingin mendapat pujian dari Manusia.

2. Orang -orang yang memiliki ilmu

Orang-orang ini memiliki ilmu yang tinggi untuk diajarkan kepada sesama, apakah mungkin yang seperti ini dapat masuk neraka terlebih dahulu, yang menjadikannya masuk neraka terlebih dahulu adalah tujuan awalnya bukan untuk menolong sesama, melainkan untuk mendapat pujian dari orang lain. Karena ia sudah mendapat pujian dari orang-orang, tidak perlu lagi Allah SWT memujinya dan memasukkan orang-orang seperti itu ke dalam surga milik-Nya

3. Orang yang membelanjakan harta dijalan Allah

Golongan ini sering berinfaq, shodaqoh, menjadi donatur rutin disuatu lembaga, tetapi yang meraka lakukan juga semata-mata hanya ingin dipuji oleh orang lain tentang kebaikannya yang telah mereka lakukan, Maka mereka akan dimasukkan kedalam neraka paling awal.

Allah SWT Berfirman,

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di Akhirat, kecuali Neraka dan lenyaplah di Akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Huud: 15-16)

Dapat diambil pelajaran bahwa untuk mendapatkan surga-Nya maka ketika kita berbuat kebaikan, beramal sholeh, ketika membelanjakan harta dijalan Allah perlu niat yang tulus hanya kepada Allah bukan semata-mata pujian dari manusia.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Dekat Dengan Allah Tetapi Masuk Neraka"

Post a Comment