Bahaya Syirik bagi Ummat

Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah atau mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Syirik ini memiliki bahaya yang sangat besar bagi pelakunya. Apa saja bahaya dari syirik ini?


1. Merupakan kezaliman yang terbesar

Allah SWT berfirman,
“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, pada waktu dia memberi pelajaran kepadanya, ‘wahai anakku janganlah kamu mempersekutukan( Allah). Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar’”. (QS Luqman:13)

2. Tidak diampuni dosanya

Allah SWT berfirman,
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lebih rendah tingkatannya dari (syirik) itu bagi siapa saja yang di kehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar”. (QS. An-Nisaa: 48)

3. Pelaku syirik kekal dalam neraka dan haram untuk masuk surga

Allah SWT berfirman,
“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, ‘sesungguhnya Al-Masih putra Maryam adalah Allah’. Padahal Al-Masih (sendiri) berkata, ‘wahai bani israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmmu’. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun”. (QS. Al-Maidah:72).

4. Menghapus seluruh amal

Allah SWT berfirman,
“Itulah petunjuk Allah, yang dengannyaDia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscahya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan”. (QS. Al- An’am: 88)

5. Pelaku syirik halal darah dan hartanya

Allah SWT berfirman,
“Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu,maka bunuhlah orang-orang musrik itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (QS. At-Taubah:5).

6. Syirik merupakan dosa besar yang terbesar

Nabi SAW bersabda,
“Maukah aku beritahukan dosa besar yang paling besar?” para sahabat menjawab, “tentu wahai Rasulullah”. Nabi bersabda, “Syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua”. (HR. Bukhari)


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Bahaya Syirik bagi Ummat"

Post a Comment